Το σωματείο μας στο επίσημο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ
Επικοινωνήστε 14.00 - 16.00   693 6 929 950
 

Το σωματείο μας στο επίσημο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ

Σύμφωνα με τον ν.4373/2016, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.

Τo αθλητικό μας σωματείο "Πηγή του Νεαρού Δάσους" Κορίνθου που υπάγεται στην Ελληνική Ομοσπονδία Γου Σου Κουνγκ Φου, ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγγραφή του στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της ΓΓΑ καθώς πληρεί όλες τις προϋποθέσεις (Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καταλληλότητα εγκαταστάσεων - προσωπικού, βεβαιώσεις Περιφερειακής Ενότητας, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ).
 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι από τα 3500 περίπου Αθλητικά Σωματεία πανελληνίως, ώς ώρας, τα 900 πληρούν τις προυποθέσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που στην προσπάθεια αυτή για πρώτη φορά επιχειρεί να καταγράψει ταους αθλητικούς φορείς που φέρουν όλες τις προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση των δραστηριοτήτων τους.