Ωράριο
Επικοινωνήστε 14.00 - 16.00   693 6 929 950
 

Ωράριο

Ωράριο της σχολής

Εβδομαδιαίο ωράριο* της σχολής με τα σχετικά τμήματα που λειτουργούν στην εκπαιδευτική περίοδο Σεπτεβρίου - Ιουνίου.
*Σημείωση: Το πρόγραμμα ενδέχεται να έχει αλλαγές. Επικοινωνήστε για ενημέρωση
.