Το Γιν 阴 (Yīn) & Γιάνγκ 阳 (Yáng) στην δύναμη "Τζιν" 勁 (Jìn) του Τάι Τσι 太極 (Tài Jí)

Ο ιδιαίτερος τύπος δύναμης που εφαρμόζεται στο Τάι Τσι Τσουάν 太極拳 (Tài Jí Quán) ο οποίος ονομάζεται "Τζιν" 勁 (Jìng), περιλαμβάνει το "Νέι Τζιν" 內勁 (Nèi Jìng) και το "Γουάι Τζιν" 外勁 (Wài Jìng) τα οποία χαρακτηρίζονται αντίστοιχα ως "αμυντικό" Τζιν (Γιν) και "επιθετικό" Τζιν (Γιάνγκ). Υπάρχουν δύο τρόποι να καθοριστεί το Γιν 阴 (Yīn) και Γιάνγκ 阳 (Yáng) στο "Τζιν", την "δύναμη" του Τάι Τσι. Ο πρώτος τρόπος αφορά το πως παράγεται το Τζιν ενώ ο δεύτερος προσδιορίζει το σκοπό που χρησιμοποιείται το Τζιν. Το Τάι Τσι μπορεί να χωριστεί σε Νέι Τζιν (εσωτερικό Τζιν ή εσωτερική δύναμη) το οποίο είναι Γιν και σε Γουάι Τζιν (εξωτερικό Τζιν ή εξωτερική δύναμη) το οποίο είναι Γιάνγκ.

Η εξάσκηση στο Νέι Τζιν είναι καθοριστικής σημασίας ώστε το Γουάι Τζιν να καταστεί ικανό να αποδώσει την μέγιστη του δύναμη. Το Νέι Τζιν περιλαμβάνει την καλλιέργεια του Τσι σε ένα υψηλό επίπεδε καθώς και τον τρόπο που μπορεί να οδηγηθεί το Τσι από το Ταν Τιέν στα άκρα, για την ενεργοποίηση των μυών. Στην εξάσκηση του Νέι Τζιν, σπουδαίο ρόλο έχει η χρήση του μυαλού, δηλαδή της πρόθεσης "Γί" 意 (Yì) και η μέθοδός του παραδίδεται από τους δασκάλους μονό στους μαθητές που θεωρούνται άξιοι εμπιστοσύνης.

Το Γουάι Τζιν περιέχει την τεχνική της κίνησης του Τζιν, το οποίο περιλαμβάνει τον σωστό τρόπο "ριζώματος" (τοποθέτησης στο έδαφος) καθώς και το πως να χρησιμοποιείται η μέση του σώματος για να οδηγηθεί το Τζιν από τα πόδια στα άκρα ώστε να εφαρμόζεται και να γίνεται αποτελεσματική χρήση αυτής της δύναμης. Αν χρησιμοποιήσουμε σαν αναλογία μια μηχανή, το Γουάι Τζιν σχετίζεται με το πόσο καλά είναι συναρμολογημένη η μηχανή, ενώ το Νέι Τζιν αφορά την ποσότητα της ενέργειας που είναι διαθέσιμη για την καύση. Να θυμάστε ότι η δύναμη και η αποτελεσματικότητα της μηχανής καθορίζεται από την χρήση της ενέργειας που διαθέτει.

Στην συνέχεια αν θέλουμε να χαρακτηρίσουμε το Τζιν σύμφωνα με τον σκοπό που χρησιμοποιείται, τότε το "αμυντική" δύναμη "Σόου Τζιν" 守勁 (Shǒu Jìn) χαρακτηρίζεται ως "Γιν" ενώ η "επιθετική" δύναμη "Φα Τζιν" 發勁 (Fā Jìn) ως "Γιάνγκ". Το Τζιν επίσης μπορεί να χαρακτηριστεί σύμφωνα με το πως εκδηλώνεται. Για παράδειγμα ο Τζιν που προέρχεται πιο πολύ από τους μύες και όχι από το Τσι χαρακτηρίζεται ως "σκληρό" Τζιν (Γιάνγκ), ενώ το Τζιν το οποίο περιορίζει την χρήση των μυών στο ελάχιστο, χαρακτηρίζεται ως "μαλακό" Τζιν (Γιν).
 
Αν σας άρεσε αυτή η σελίδα, μοιραστείτε την!

Βρήκατε ενδιαφέρον στην ιστοσελίδα μας;
Μοιραστείτε την με τους φίλους σας με τους τρόπους που βρίσκονται αριστερά (πλευρικά) της σελίδας.

Εδώ πιθανόν να βρείτε κάποιες απαντήσεις στα πρώτα ερωτήματά σας σχετικά με την άσκηση του
Σαολίν Κουνγκ Φου.

Πριν επικοινωνήσετε μαζί μας δείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις που γίνονται.

Περισσότερα

Αν έχετε επιπλέον απορίες, οι εξειδικευμένοι δάσκαλοι των σχολών μας είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας

Διευθύνσεις & τηλέφωνα σχολών